Blanketter

Här hittar du bl.a blanketter för riskbedömning, bakomliggande orsaker och åtgärdsplanering.

 

Uppdatering 2024

Blanketterna är uppdaterade i version 3 respektive 4 för att möjliggöra kommande journalintegration.

På grund av att patientsäkerhet tidigare varit en del av Sveriges kommuner och regioner men som från och med detta år flyttas över till Socialstyrelsen så ändras namnen på följande riskbedömningsinstrument:

SKL’s patientsäkerhet - nutrition har bytt namn till Tre riskfaktorer för undernäring

SKL’s patientsäkerhet – fall  har bytt namn till Två riskfaktorer för fall

 

Välkomna att höra av er till senioralert@rjl.se om ni har frågor. 

Riskbedömning

Senior alert erbjuder flera varianter av riskbedömningsinstrument, därav finns det olika blanketter här nedan att välja på. Det är respektive vårdgivare som beslutar vilka riskbedömningsinstrument som ska användas. 

Trycksår, undernäring, Fall, munhälsa
Blåsdysfunktion

Vägledning för bakomliggande orsaker 

Hjälptexter inklusive KVÅ-koder

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.