Blanketter

Här hittar du blanketter för riskbedömningar, bakomliggande orsaker och åtgärdsplanering, vägledningar och praktiskt information.

Bakomliggande orsaker

Trycksår, nutrition, fall och munhälsa

Bakomliggande orsaker (pdf)

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.