Blanketter

Här hittar du bl.a blanketter för riskbedömning, bakomliggande orsaker och åtgärdsplanering.

 

Bakomliggande orsaker

Klicka här för att komma till blanketten för bakomliggande orsaker till trycksår, undernäring, fall och munhälsa. 

Planerade och förebyggande åtgärder

Klicka här för att komma till planerade och förebyggande åtgärder för samtliga riskbedömningsinstrument. 

Hjälptexter för förebyggande åtgärder och KVÅ-koder

Trycksår

Undernäring

Fall

Munhälsa

Blåsdysfunktion

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.