Punktprevalensmätning trycksår

Resultat 2022

Punktprevalensmätningen för 2022 ägde rum 17 november.

I 2022 års mätning observerades totalt 114 812 personer, varav 96 992 personer inom kommunal verksamhet och 17 820 personer inom regional verksamhet.

För dessa 114 812 personer hade 25,2 % risk för trycksår. Mätningen visade att 6 462 personer hade totalt 8 470 trycksår.

Sammanställning

Resultat kommun

Resultat region

Resultat från tidigare mätningar

 

Information och instruktioner om deltagande i punktprevalensmätningen.

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.