PPM

Här hittar du information och instruktioner om punktprevalensmätning av trycksår.

Instruktioner 

Punktprevalensmätningen av trycksår sker i samband med svenska HALT en gång om året. Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och regionala verksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registret under Resultatfliken.

Vi återkommer om datum för 2023. 

 

Vilka deltar i mätningen?
Datauttaget görs för samtliga registrerande enheter i Senior alert och alla enhetstyper. Ingen föranmälan krävs. 

 

Hur genomförs mätningen? 
Hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten på satt datum. 

Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår?

Via personöversikten kan ni uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar.

Fram till och med två veckor efter satt datum finns det möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella datumet för mätningen.

Protokoll vid hudinspektion och uppdatering av information i Senior alert

 

Hur redovisas resultatet? 
Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida. Du hittar resultaten genom att klicka här.

Resultatet på enhetsnivå ses under Enhetens koll på läget, under fliken Resultat.