Svenska HALT

Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

HALT-mätningen 2021

2021-års HALT-mätning ägde rum veckorna 46 och 47, med möjlighet till efterregistering till och med 10 den december. Mätningen genomfördes tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

Även detta året genomfördes PPM-mätning för trycksår i samband med HALT-mätningen. Mätningen genomfördes genom ett datauttag i registret, se vidare PPM-trycksår.

I HALT-mätningen deltog 135 kommuner, sammanlagt
1467 enheter. Totalt antal inkluderade vårdtagare var
16 934.

Ni hittar vårdgivarens resultat för HALT under Resultatfliken, genom att vara inloggad på en deltagande enhet i Senior alert. Via kommunrapporten- Alla registrerande enheter visas resultat för samtliga deltagande enheter.

Klicka här för vägledning i hur du får ut enhetens HALT-resultat. 

Resultatrapporter HALT

Enhetsrapporter 

Enhetsrapport - registrerad enhet inkl. individdata. Redovisar den registrerande enhetens resultat. Rapporten ger möjlighet till djupare analys på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden.

Enhetsrapport - registrerad enhet jämfört mot kommun och riket. Redovisar den registrerande enhetens resultat jämfört mot kommun och riket på enhetstyp och totalt. Jämför enhetens resultat för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket. Den ger en bild av hur enheten ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Kommunrapporter

Kommunrapport- kommun totalt jämfört mot riket
Redovisar kommunens resultat jämfört mot riket på enhetstyp och totalt. Jämför kommunens resultat för motsvarande enhetstyp aggregerat på riket och riket totalt. Ger en bild av hur kommunen ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.
 

Kommunrapport- alla registrerade enheter
Redovisar resultat på enhetsnivå för respektive enhet inom respektive kommun. Jämför enheters resultat inom en kommun för att se hur enheterna ligger i förhållande till varandra och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Här ses samtliga enheter i kommunen som deltagit i HALT mätningen.

 

Tidigare HALT-mätningar

Resultat 2020

Resultat 2019 - ingen mätning genomfördes

Resultat 2018

Resultat 2017

 

 

Läs mer om HALT

Läs mer om Svenska HALT och titta på instruktioner och filmer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hitta på sidan