Svenska HALT

Svenska HALT är en årlig mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilda boenden för kommunala verksamheter. 

HALT är ett verktyg för att samla data gällande vårdrelaterade infektioner, förekomst av riskfaktorer hos vårdtagare och antibiotikaanvändning. Metoden bygger på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) protokoll och är evidensbaserad. Metoden används för mätningar i hela Europa (Healthcare- associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). Mätningen är en stickprovsundersökning där aktuell situation mäts en förutbestämd dag på vård- och omsorgsboendet. Svenska HALT genomförs i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, kvalitetsregistret Senior alert och Nationella Strama.

källa: Folkhälsomyndighetens hemsida

Svenska HALT 2021

"Tiden med pandemin har ännu tydligare visat betydelsen av att arbeta systematiskt med smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg. Genom att delta i HALT får verksamheter inom äldre-och funktionshinderomsorgen tillgång till en metod som ger stöd för att på ett strukturerat sätt samla in information om vårdrelaterade infektioner, riskfaktorer, vårdtyngd samt antibiotikaanvändning - data som är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet"

HALT-mätningen 2021 genomförs vecka 46-47 (15-26 november). Efterregistering är möjlig till vecka 48-49. Ingen föranmälan behövs. HALT-modulen öppnas automatiskt måndagen den 15 november och blir synlig för respektive enhet i Senior alert.

Inför HALT-mätningen behöver ni förbereda er genom att:

  • Utse en ansvarig person på enheten som praktiskt ska genomföra mätningen.
  • Gå igenom presentationen ”Hur utför jag en mätning?”
  • Se på instruktionsfilmerna hur inmatning av data fungerar.
  • Testa metoden genom att göra några fallövningar.

Allt utbildningsmaterial hittas här

 

Webbinarier inför

Senior alert kommer tillsammans med Folkhälsomyndigheten inför mätningen erbjuda två olika webbinarier för att stödja er i genomförande av mätningen. Anmälan till dessa görs via länkarna nedan.  Är det första gången du anmäler dig till ett webbinarie behöver du skapa ett konto. Ta hjälp av manualen "Ny använare i LoK:s externa portal. Användarnamn är din mejladress och lösenord väljer du själv.

Anmäl dig genom att klicka på valt datum nedan.

Nyfiken på HALT- webbinariet är framförallt för er som inte tidigare deltagit i HALT och vill veta mer. Webbinarierna erbjuds

 

Öppen frågestund -  en digital frågestund inför mätning där den som ska utföra mätningen har möjlighet att ställa sina frågor.

 

Mer information om HALT

Svenska HALT www.folkhalsomyndigheten.se/halt

 

Resultatrapporter HALT

Enhetsrapporter 

Enhetsrapport - registrerad enhet inkl. individdata. Redovisar den registrerande enhetens resultat. Rapporten ger möjlighet till djupare analys på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden.

Enhetsrapport - registrerad enhet jämfört mot kommun och riket. Redovisar den registrerande enhetens resultat jämfört mot kommun och riket på enhetstyp och totalt. Jämför enhetens resultat för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket. Den ger en bild av hur enheten ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Kommunrapporter

Kommunrapport- kommun totalt jämfört mot riket
Redovisar kommunens resultat jämfört mot riket på enhetstyp och totalt. Jämför kommunens resultat för motsvarande enhetstyp aggregerat på riket och riket totalt. Ger en bild av hur kommunen ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.
 

Kommunrapport- alla registrerade enheter
Redovisar resultat på enhetsnivå för respektive enhet inom respektive kommun. Jämför enheters resultat inom en kommun för att se hur enheterna ligger i förhållande till varandra och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Här ses samtliga enheter i kommunen som deltagit i HALT mätningen.

 

Tidigare HALT-mätningar

Resultat 2020

Resultat 2019 - ingen mätning genomfördes

Resultat 2018

Resultat 2017

 

 

Läs mer om HALT

Läs mer om Svenska HALT och titta på instruktioner och filmer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Hitta på sidan