Munhälsa

Här kan du läsa och lära dig mer om munhälsa och det förebyggande arbetet för att undvika ohälsa i munnen.

Filmer

Genom att klicka på den röda knappen hittar du filmer framtagna av Senior alert.

En god munhälsa har stor betydelse för livskvaliteten, självkänslan och det sociala livet. Vid sviktande hälsa kan det vara svårt att klara sin egen munvård. I takt med att fler blir allt äldre och behöver hjälp och stöd med sin dagliga omvårdnad, ökar även behovet av munvård och en tillfredsställande munhälsa.

Faktorer som påverkar munhälsan

Att vara torr i munnen innebär både en ökad känsla av torrhet i munnen men även minskad produktion av saliv. Vanliga orsaker kan vara:

 • Medicinering
 • Att andas med öppen mun
 • Sjukdom som till exempel reumatism och diabetes
 • Strålbehandling
 • Läkemedelsbiverkningar som kan leda till karies och tandlossning

 

Riskbedömning

Vid avvikelser kontaktas tandvården för att öka samarbete, kompetens samt förståelsen av mun och munhälsa som en del av kroppen. 

Omvårdnadsåtgärder

Att förebygga ohälsa i munnen

Att arbeta med att främja munhälsan innebär att stödja personen i att själv göra det man kan och att ta tillvara på de äldres egna resurser och möjligheter. 

Exempel på hur ohälsa i munnen kan förebyggas kan vara:

 • Undvik att småäta, att äta sötsaker eller dricka söta drycker.
 • Vid behov av extra mellanmål, skölj med vatten efteråt och var extra noga med munhygien och fluorsköljning.   
 • Tandborstning 2-3 ggr/dag. Använda 2 cm tandkräm och borsta i 2 minuter. Skölj inte munnen med vatten efteråt eller ät/drick på två timmar.
 • Rengör mellan tänderna med exempel mellanrumsborste eller tandsticka.
 • Skölj dagligen med 0,2% fluor. Det stärker tandytan.
 • Håll regelbunden kontakt med tandvården.

Vid svårighet att sköta sin munhygien kan man få råd om hjälpmedel av tandvårdspersonal. Att få hjälp att sköta sina tänder ingår i omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter.   

 

   

Webbutbildning

Socialstyrelsen har tagit fram dels en grundläggande webbutbildning om munhälsa och munvård, dels en vägledning för en god munhälsa hos personer med demenssjukdom. Det är ett led i att förbättra livskvaliteten för personer som har behov av att få stöd med sin munvård.

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.