HALT är ett verktyg för att samla data gällande vårdrelaterade infektioner, förekomst av riskfaktorer hos vårdtagare och antibiotikaanvändning. Punktprevalensmätningen av trycksår sker i samband med svenska HALT en gång om året.

 

HALT-mätningen genomförs vecka 46-47, med efterregistrering till den 9 december dvs vecka 49. 

Inför HALT-mätningen behöver ni förbereda er genom att:

  • Utse en ansvarig person på enheten som praktiskt ska genomföra mätningen.
  • Gå igenom presentationen ”Hur utför jag en mätning?”
  • Se på instruktionsfilmerna hur inmatning av data fungerar.
  • Testa metoden genom att göra några fallövningar.

Läs mer om HALT genom att klicka här

 

Punktprevalensmätningen av trycksår sker i samband med svenska HALT en gång om året. Mätningen innebär att Senior alert gör ett datauttag som baseras på antal inskrivna personer på samtliga enhetstyper, gäller då både kommunala- och regionala verksamheter för samtliga juridiska vårdgivare. Datauttaget görs på riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder samt pågående trycksår. Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå och kan ses på enhetsnivå i registret under Resultatfliken.

Mätningen 2022 sker vecka 46 den 17 november.

Läs mer om PPM genom att klicka här.