Rapportbeskrivning

Genom Senior alerts olika rapporter kan användare i realtid följa arbetet med den vårdpreventiva processen och resultat. Rapporterna visar resultat för arbetet med riskbedömning, identifiering av bakomliggande orsaker, åtgärdsplanering, uppföljning samt utfall för trycksår, BMI <22, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.

Tre olika resultatrapporter

 

  • Vårdprevention och utfall - visar resultat på övergripande nivå för Sverige, kommun/region samt privata vårdgivare. Vårdprevention och utfall finns även som publik rapport.
  • Enhetens koll på läget - visar resultat för den registrerande enheten.
  • HALT - visar resultat för deltagande enheter i HALT (mätning av antibiotikaanvändning inom särskilda boende och vårdrelaterade infektioner).

För stöd i arbetet har Senior alert tagit fram manualer och beskrivningar av resultatrapporterna. 

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.