Trycksaker för dig som är senior

Trycksaker riktade till seniorer

Trycksaker från Senior alert går att ladda ner för utskrift. Välj utskrift som A5, dubbelsidigt och häfte alternativt A4 liggande, båda sidor, vänd längs kortsidan, verklig storlek A5 uppslag, häftning på mitten (endast Hur står det till) Samtliga trycksaker inte beställas från Senior alert.

 

Goda råd - för dig som är senior och har kontakt med vård och omsorg

Om vad senioren själv kan göra för att förebygga fall, trycksår, undernäring mm.

 

Att finnas med i kvalitetsregistret Senior alert

Vi som arbetar i vård och omsorg strävar efter att göra det så bra som möjligt för dig.
Vi förändrar och förbättrar kontinuerligt våra arbetssätt och till det använder vi bland annat uppgifter från ett nationellt kvalitetsregister, Senior alert.
Vad innebär det för dig? Foldern finns på svenska, engelska och finska, se Information om registrering i Senior alert

 

Senior alert - Nationellt kvalitetsregister för äldres vård och omsorg

Kort beskrivning av Senior alert.

 

Hur står det till? Vägledning för att ha koll på din egen hälsa.

För seniorer som själva vill främja sin egen hälsa inom områdena balans, vikt, munhälsa, urinblåsa och hud. Innehåller formulär att fylla i för att göra en egen bedömning av hur man mår och för att planera förbättringar och uppföljning, för att se om det gör skillnad. Den äldre uppmanas se över detta en gång om året eller oftare vid behov.

 

Munhälsa- En del av Senior alert

Att arbeta systematiskt med munbedömningar och åtgärder ökar medvetenheten hos vård- och omsorgspersonal samt synliggör behovet av munvård i det dagliga arbetet. 

 

Förebygg fall - träna själv eller med hjälp av personal

Bålstabilitet, styrka och balans

Styrka och balans

Sittande övningar

Häftena har producerats av http://profound.eu.com/ (Prevention of Falls Network for Dissemination) och översatts till svenska av Senior alert.