Inspirerande exempel och framgångsfaktorer

Inspireras och ta del av andra verksamheters framgångsfaktorer i det vårdpreventiva arbetet med Senior alert.

Hur går det för din enhet?

Vi vill gärna ta del av hur det går för din enhet så skriv till oss och berätta. Minskar fallen, trycksåren, viktnedgångarna, ohälsa i munnen eller med besvär med blåsdysfunktion bland era äldre och vilka är era framgångsfaktorer?

Dela gärna med er genom att mejla till: senioralert@rjl.se 

Nytorps äldreboende i Sollentuna 

På Nytorps äldreboende i Sollentuna har personalen arbetat med att stärka arbetet med den vårdpreventiva processen som även gynnar teamet och teamsamverkan. Arbetet har gett positiva effekter på arbetsmiljön, ökad nöjdhet bland de äldre, stor minskning av fall och en minskning av lugnande medicinering till noll.

Läs mer om Nytorps äldreboende 

 

Bollebygds kommun

Hör Christoffer Rabén enhetschef på demensboende och nattpatrullen berätta om hans och kollegors omtag, där Senior alerts chefsmodul varit till god hjälp både för reflektion och fortsatt arbete.

Klicka här för att lyssna på den digitala intervjun.

 

Järdalavägens vårdboende i Linköping

 

På Järdalavägens vårdboende i Linköping finns inriktning vårdbostad och boende för personer med demenssjukdom. Hör Eva Pettersson, samordnare och Pershin Mirkhan, Specialistundersköterska och teamledare berätta mer om deras arbete med aktivitetsgrupper för att stimulera hälsa och förebygga risker så som fall, att arbeta i professionella team och att skapa årshjul i arbetet med kvalitetsregister.  

Klicka här för att lyssna på den digital intervjun och här för att ta del av deras årshjul. 

Tranås kommun

Åsa Evernäs är specialistundersköterska inom demens och palliativ vård, men även koordinator för Tranås kommuns utvecklingsarbete med Senior alert. Senior Alert startade 2013 i Tranås kommun och då skedde första registreringarna.  Först ut var särskilt boende. 2016 togs ett omtag och då fick en sjuksköterska samt en undersköterska uppdraget att ta detta vidare i utvecklingsarbetet och få till ett flöde och arbetsgång. Åsa tillsammans med en kollega fick i uppdrag att verka både mot organisation och personal för att tillsammans strukturera upp arbetet med Senior alert på särskilt boende. Projektet är inte längre ett projekt utan ett väletablerat och strukturerat arbetssätt. 

Åsas huvudansvar som koordinator är att se till så att arbetet med kvalitetsregister fortlöper och detta genom god dialog och kontakt med Senior alert ombud. "Det är viktigt att höja glädjen över att vara Senior alert ombud och att de känner sig stolta, samtidigt att man förstår vinsten med att riskbedöma", säger Åsa som även är ute och undervisar och informerar nya ombud där fördelar och tankesättet med Senior alert lyfts fram. I Åsas uppdrag ingår även att under vägen handleda och stötta personalen när de stöter på patrull eller frågor och funderingar dyker upp.

Senior alert ombuden har en uppdragsbeskrivning där målet är att säkerställa att arbetet i kvalitetsregistret Senior alert genomförs på rätt sätt enligt kommunens handlingsplan, där dem är den kopplande länken till kollegor inom verksamheten och till koordinatorn.  

Tranås kommun har tagit fram ett årsarbetshjul där strukturen kring arbetet med Senior alert tydligt framgår. Bland annat ska riskbedömning alltid utföras före genomförandeplanen skrivs, vikt kontrolleras 4 ggr/år och vid behov, samt att riskbedömningar göra 2 ggr/år och den betonar även vikten av att följa upp insatta åtgärder. När det gäller att följa upp insatta åtgärder har det gjorts ett omtag och Åsa menar "att inte följa upp en riskbedömning är som att köpa glass och inte smaka eller äta upp den". 

Tranås kommuns vision är att hela teamet är ansvariga vilket ger en helhet och ökad insyn i arbetssättet. Som hjälp har kommunen en digital anslagstavla där ett samarbetsrum för ombuden har skapats. Här hittar man förutom Senior alert ombuden även enhetscheferna, rehab personal, PAS och MAS. Det är Åsas uppgift att genom samarbetsrummet kommunicera utåt vilket ger möjlighet att uppmärksamma att det är dags för nya riskbedömningar, påminna om arbetet med att följa upp åtgärder och inspirera med Senior alerts digitala influencer Elsa. Samarbetsrummet har en "gilla" funktion och det är en indikator på att man har läst informationen. De som inte gillar ett inlägg ringer Åsa upp eller mejlar.

Åsa känner sig stolt över att arbetet med Senior alert i Tranås kommun har blivit en viktig del av det vardagliga arbetet för patientsäkerhet och både vårdtagare och närstående informeras om detta viktiga verktyg för god vård. Att arbeta med Senior alert och att riskbedöma är en kvalitetssäkring och ett kvitto på att vi ser helheten hos den äldre personen, men även en kvalitetssäkring för närstående och oss personal.

Finspångs kommun

Hör Veronica Fors, Specialistsjuksköterska inom vård av äldre berätta om kommunens omtag av Senior alert där ökad kunskap och bekräftelse av goda insatser står på schemat för att stärka tillsammansarbetet och vården av de äldre. 

Klicka här för att lyssna på den digitala intervjun. 

 

Ann Thomson Ahlbom, enhetschef på preventiva enheten i Varbergs kommun ge goda exempel för ett gott vårdpreventivt arbete.
Klicka här för att lyssna.

Christina Gustavsson, vårdenhetschef på Rehabiliteringsmedicin, Länssjukhuset Ryhov berättar om deras framgångsfaktorer och tips för ett gott vårdpreventivt arbete.

Klicka här för att lyssna.

Anette Abrahamsson, chefssjuksköterska på Länssjukhuset Ryhov berättar om deras framgångsfaktorer och tips för ett gott vårdpreventivt arbete.

Klicka här för att lyssna.

Helena Bergström, Utvecklingsledare på den preventiva enheten i Varbergs kommun berättar om deras framgångfaktorer för det vårdpreventiva arbetet.

Klicka här för att lyssna.